Uluslararası ve Kültürlerarası Sinerjilerden faydalanmak

Uluslararası ve Kültürlerarası

Sinerjilerden faydalanmak 

 

Yardım konseptleri sürekli değişime tabidir. Farklı kültürler çeşitli müdahale stratejileri geliştirmişlerdir. Uluslararası değişimle biz bundan yararlanabiliriz ve modern işleyen sosyal yardım konseptleri geliştirebiliriz. Uluslararası konseptleri Türkiye´ye adapte etmeye çalışırken daima kültürel ve sosyolojik alt yapılar dikkate alınmalıdır. Kültürlerarası fikir alışverişi  tek yönlü değildir. Açık ve kültürlerarası saygıya dayalı bir çalışma ortamında ve yaklaşım farklılıklarının kabulüne dayalı metotlarla sinerjilerin ortaya çıkarabilmesine ve yeniliğe yol açabilir.