Anlamlı Yardım - İnsan Odaklı

 

 

 

 

Anlamlı Yardım

İnsan Odaklı

 

Yardım daima bireyin duruma yönelik olmalıdır. İnsanlarla birlikte hedeflere ulaşmaya çalışırken hazır standart bir tarif yoktur. Dolayısıyla yardım konseptleri özel olarak bireyler ya da gruplara yönelik geliştiriliyor. Bunların amaç ve hedefleri duruma göre değişiklik gösteriyorlar. İnsanın çeşitliliğine uygun olarak çeşitli yardım konseptleri de mevcut. Bunların bazıları şöyle:Bireysel bakım, eğitim, özel eğitim, sağlık eğitimi, rehabilitasyon, mesleki eğitim, konuşma terapisi, psikoloji, grup çalışmaları, spor ya da müzik. 

 

Başarılı yardımın anahtarı “kabul” da yatıyor. Bireyin kişiye özel  yardım kavramını kabul etmesi ve yardımı gerçekleştiren insanların ve onların konseptlerine  güven duyması yardımın temelini oluşturur. Bu durumda yardımcı olan meslek çalışanlarına  büyük görevler düşüyor. Yardım kabul edenin eğitimi ve durumunun yanı sıra yardım mesleklerinde çalışanlarında durumları ve sürdürülebilir meslek içi eğitimlerine devam edilmeli  ve ayrıca meslektaşların kendi arasında verimli bir bilgi alışverişi olmalıdır. Bu derneğimizde düzenli eğitim ve  denetimle  disiplinler arası bir yaklaşım yoluyla sağlanmaktadır. Ancak bu şekilde çeşitli yardım mesleklerinden uzmanların gelişime ve yardımların iyileştirilmesine katkıları ortaya konulabilir.